Blog

23.02.2015 19:12
Marshall McLuhan použil v roce 1964 termíny chladná a horká média, přičemž chladnými rozumí ta, kde příjemce dostává malé množství informací a musí tak aktivně zapojit mozek a fantazii (například rozhlas nebo kniha), zatímc ohorkými nazývá ta média, která příjemce zahltí informacemi a ten se tak...
19.12.2013 18:14
Anžto kromě grafiky dělám i DTP a připravuju podklady pro ofset, sítotisk, stříkací plotr, řezací plotr, digitální tisk i flexoprint, tak poměrně vím, co si ta která technologie žádá a jaké jsou její limity. Od zákazníků samozřejmě nelze očekávat dokonalou znalost jednotlivých technologických...
08.12.2013 23:15
Už delší dobu se mi honilo hlavou slovní spojení "venkovský grafik", což se dá vnímat dvojím způsobem. Buď jako pejorativní označení jedinců, kteří páchají reklamní zvěrstva, jichž jsme svědky v ulicích (ovšem nejen na venkově) nebo jako označení grafika, který pracuje mimo velké město, mimo přímý...

Najdete mě na Umsemumtam.cz

Najdete mě na Budupomahat.cz